Vanlig tandvård är gratis till och med det år du fyller 19. Vi tar emot alla barn och vår tandläkare har 25 års erfarenhet. Att lista ditt barn hos oss är enkelt. Det ser du högst upp på hemsidan.