Missfärgade tänder och fyllningar är det idag många som vill åtgärda och det är en av de vanligaste anledningarna att söka för estetisk tandvård eller som det också kallas för kosmetisk tandvård.  Andra vanliga orsaker är stora mellanrum mellan tänderna eller sneda tänder och trångställningar. Vi utför årligen ett mycket stort antalporslinsfasader, byte av fyllningar och tandblekningar.

I Södertälje finns också våra duktiga tandtekniker,Kaplans Dental, vilket underlättar arbetet med bl. a skalfasader eller porslinsfasader som det också kallas. Våra tandläkare är alla specialutbildade för att kunna bedöma vilken behandling som passar dig bäst och vilket slutresultat som kan uppnås.