När du blir äldre eller vid sjukdom eller funktionsnedsättning så kan munhälsan påverkas.Vi hjälper dig med dina tänder och munhälsa både inom vår allmäntandvård och medicinska tandvård.

Inom vår medicinska tandvård hjälper vi dig med särskilda behov, till exempel medicinska sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar.

Vuxna får till stor del bekosta sin egen tandvård själva.

En del sjuka, äldre eller personer med funktionsnedsättningar har rätt till ekonomiskt stöd från Stockholms läns landsting för tandvård.

Särskild tandvårdsbidrag.
Stödet omfattar:

  • Uppsökande verksamhet.

  • Nödvändig tandvård.

  • Tandvård som led i sjukdomsbehandling.

  • Tandvård vid vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Individuellt anpassade tandvårdshjälpmedel (gäller inte enklare hjälpmedel som till exempel eltandborste, handtag och skaft).

Tandvård vid funktionsnedsättning

Den som har vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar behöver ofta mer tandvård än andra. Det kan bero på att sjukdomen för med sig en ökad risk för tandskador, eller på problem med att sköta munhygienen. För att få stödet ska en läkare ansöka till Stockholms läns landsting, som beslutar om du har rätt till stöd. I så fall får du ett så kallat F-kort som du visar upp när du besöker tandvården.

I vissa fall krävs även tillstånd från landstinget.