Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din tandläkare och är avdragen på din räkning.

Stödet innebär i korthet att alla som fyllt 20 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök, en tandvårdscheck. Bidraget är på 150 kronor per år för personer i åldrarna 30-74 år och 300 kronor vartannat år för åldersgrupperna 20-29 år samt 75 år och äldre. Tandvårdsförsäkringen ger också ett skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att om du som patient har kostnader mellan  3 001 – 15 000 kronor ersätts dessa med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till 3 000 kronor får du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget). Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset som du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan. Referenspriset är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset. Det är inte heller all tandvård som ersätts. I vår prislistan kan du se priset för en viss behandling hos oss och det pris som din försäkringskasseersättning beräknas på, det så kallade referenspriset. Du får mer information av oss om vad som gäller just för din behandling.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i prislistan. Om du har fått ett kostnadsförslag gäller det i en månad. Ändringar i tandvårdsstödet kan leda till att det slutliga priset förändras. Vi reserverar oss för sådana ändringar.

WasaK_feat-lh2xf52lmmhcc7bixda1trhjf9jaoyaf32dhb938do

Visste du att det går att delbetala besöket hos oss via Wasa kredit?


Vi följer Försäkringskassans referensprislista.

Alla priser är angivna i svenska kronor.

forsakringskassans_logotyp

Grupper Priskod Beskrivning Pris
Anestesi , Diverse p362 Lustgassedering, per gång  
Bettfysiologi p604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2100
Bettfysiologi p605 Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 3330
Broled p853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2130
Broled , Brostöd , Krona p807 Semipermanent krona/bro, per led 2080
Broled , Brostöd , Krona p809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1070
Broled , Brostöd , Krona p812 Broreparation 1 1320
Broled , Brostöd , Krona p813 Broreparation 2 4090
Broled , Brostöd , Krona p814 Broreparation 3 8435
Broled , Brostöd , Krona p854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 1800
Broled , Brostöd , Krona p856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande
led på implantat, per led
1070
Broled , Implantat p804 Hängande broled, per led 2130
Brostöd p805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 1650
Brostöd p861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer 36280
Brostöd p862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer 38790
Brostöd p863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer 41380
Brostöd p864 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke 32710
Brostöd p865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer 35255
Brostöd p867 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke 30390
Brostöd p940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka 11900
Brostöd p941 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av en tandlucka när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 7015
Brostöd p943 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av tvåtandslucka 14030
Brostöd p944 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av tvåtandslucka när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 9145
Brostöd , Implantat , Krona p801 Laboratorieframställd krona 4885
Brostöd , Krona p811 Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad. 345
Brostöd , Krona p852 Implantatförankrad krona 7745
Brostöd , Krona , Pelare p802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 2995
Diverse p115 Konsultation specialisttandvård  
Diverse p116 Konsultation specialisttandvård, omfattande  
Diverse p141 Studiemodell, för behandlingsplanering 560
Diverse p523 Stiftborttagning 1030
Diverse p812 Broreparation 1 1320
Diverse p813 Broreparation 2 4090
Diverse p814 Broreparation 3 8435
Diverse p881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1000
Diverse p882 Av- och påmontering av implantatförankrad bro 2870
Diverse p883 Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats 4055
Diverse p888 Fästskruv, per styck 165
Diverse p889 Centrumskruv, per styck 575
Endodonti p501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3280
Endodonti p502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 3670
Endodonti p503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 4690
Endodonti p504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5230
Endodonti p521 Akut endodontisk behandling 700
Endodonti p522 Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi 695
Ex. övertalig tand , Extraktion , Kirurgi p406 Tanduttagning, övertalig tand 1130
Extraktion p401 Tanduttagning, en tand 820
Extraktion p402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1550
Extraktion p403 Tanduttagning tillkommande enkel 160
Guld p805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 1650
Implantat p420 Implantat, per styck 2155
Implantat p435 Avlägsnande av ett implantat 820
Implantat p436 Avlägsnande av implantat, enkel 160
Implantat p855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 290
Implantat p857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 250
Implantat p884 Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs. Fixtur (implantat) vid reparation eller utbyggnad, per fixtur 9670
Implantat p886 Distans inklusive centrumskruv, per styck 1205
Implantat p925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031, 5033, 5036, 5037. Implantat ingår 4885
Implantat p928 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inkl ev friläggn och distansanslutn vid tillstånd 5031, 5033, 5036 och 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på stödtänder 2130
Implantat p931 Utbytesåtgärd. Operation avseende två käkbensförankrade implantat i tvåtandslucka vid tillstånd 5033 och 5037 inklusive eventuell friläggning och distansanslutning. Implantaten ingår 7015
Implantat p933 Utbytesåtgärd. Operation avseende två käkbensförankrade implantat i tvåtandslucka vid tillstånd 5033 och 5037 inkl ev friläggn och distansanslutn när åtgärd 801 har utförts inom två år på stödtänder 4260
Kirurgi p401 Tanduttagning en tand 820
Kirurgi p404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle 2785
Kirurgi p405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 3720
Kirurgi p421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur 3450
Kirurgi p422 Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik 1385
Kirurgi p423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per operationstillfälle 4695
Kirurgi p424 Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid tvåstegsteknik 1550
Kirurgi p425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer 6655
Kirurgi p426 Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåstegsteknik 2060
Kirurgi p427 Benaugmentation med egen benvävnad 4640
Kirurgi p428 Benaugmentation med benersättningsmaterial 6225
Kirurgi p429 Borttagande av frakturerad fixtur (implantat), per fixtur 3580
Kirurgi p430 Korrigerande kirurgi vid implantat 930
Kirurgi p444 Omfattande kirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller 5150
Kirurgi p445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implant 5150
Kirurgi p480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 290
Kirurgi p541 Rotspetsoperation 3165
Kirurgi , Parodontologi p441 Plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand eller vid peri-implantit vid enstaka implantat 1855
Kirurgi , Parodontologi p442 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom 3250
Kirurgi , Parodontologi p443 Kirurgisk behandling av peri-implantit 2785
Komposit p701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 555
Komposit p702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 870
Komposit p703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1030
Komposit p704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 705
Komposit p705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1040
Komposit p706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1355
Komposit p707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1575
Komposit p708 Stiftförankring vid fyllningsterapi 500
Komposit , Pelare p803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1205
Krona p808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3210
Krona p815 Sadelkrona 4885
Krona p890 Krona på befintligt implantat och distans 6515
Krona p921 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 1030
Krona p922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 1355
Krona p926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031, 5033, 5036, 5037 7015
Krona p927 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona och ett hängande led på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5033 och 5037 9145
Krona p929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031, 5033, 5036 och 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på stödtänder 4885
Krona p930 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona och ett hängande led på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5033 och 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på stödtänder 7015
Krona p932 Utbytesåtgärd. Två implantatförankrade kronor på två käkbensförankrade implantat vid tillstånd 5033 7015
Krona p934 Utbytesåtgärd. Två implantatförankrade kronor på två käkbensförankrade implantat vid tillstånd 5033 och 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 4885
Oral medicin p001 Oralmotorisk träning 0
Ortodonti p901 Tandreglering, en käke, enkel behandling 11920
Ortodonti p902 Tandreglering, en käke, okomplicerad behandling 15420
Ortodonti p903 Tandreglering, en käke, normal behandling 17940
Ortodonti p904 Tandreglering, en käke, komplicerad behandling 22540
Ortodonti p905 Tandreglering, två käkar, enkel behandling 16040
Ortodonti p906 Tandreglering, två käkar, okomplicerad behandling 20085
Ortodonti p907 Tandreglering, två käkar, normal behandling 23005
Ortodonti p908 Tandreglering, två käkar, komplicerad behandling 28430
Parodontologi p343 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behand 1210
Parodontologi , Profylax p201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning 415
Parodontologi , Profylax p204 Profylaxskena, per skena 700
Parodontologi , Profylax p205 Fluorbehanding inklusive professionell tandrengöring i kombination med undersökningsåtgärd 145
Parodontologi , Profylax p206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring 285
Parodontologi , Profylax p301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 370
Parodontologi , Profylax p302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 680
Parodontologi , Profylax p303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1485
Parodontologi , Profylax p311 Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodontal sjukdom och peri-implantit och käkfunktionsstörningar) 425
Parodontologi , Profylax p312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 165
Parodontologi , Profylax p321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 425
Parodontologi , Profylax p341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning 435
Parodontologi , Profylax p342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning 825
Parodontologi , Profylax , Temporär fyllning p322 Stegvis exkavering 1000
Parodontologi , Undersökning p102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 695
Parodontologi , Undersökning p105 Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat, tandhygienist 545
Profylax p161 Salivsekretionsmätning 520
Profylax p162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 245
Profylax p163 Biopsi och Laboratorieundersökning (PAD) 1415
Protes p806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3520
Protes p822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3595
Protes p823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5045
Protes p824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 9985
Protes p825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 10535
Protes p826 Attachments, per styck, material 90
Protes p827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 8840
Protes p828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 8590
Protes p829 Immediatprotes 7235
Protes p831 Justering av avtagbar protes 325
Protes p832 Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand 1155
Protes p833 Rebasering av protes 2250
Protes p834 Lagning av protes där teknikerinsats krävs 1885
Protes p835 Rebasering och lagning av protes 2970
Protes p836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs 3725
Protes p837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6325
Protes p839 Inmontering av förankringselement 2970
Protes p845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1800
Protes p846 Skena för vertikal platsberedning 4875
Protes p847 Klammerplåt 3255
Protes p848 Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand 480
Protes p871 Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer 16020
Protes p872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer 17970
Protes p873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer 20520
Protes p874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 fixturer 2860
Protes p875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 fixturer 3170
Protes p876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 fixturer 4180
Protes p877 Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantatkomponenter och förankringselement 13065
Protes p878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 260
Röntgen p121 Röntgenundersökning av enskild tand 40
Röntgen p122 Röntgenundersökning Delstatus 215
Röntgen p123 Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan 740
Röntgen p124 Panoramaröntgen 495
Röntgen p125 Röntgenundersökning, extraoral för kefalometrisk analys 470
Röntgen p126 Röntgenundersökning, omfattande 900
Röntgen p131 Tomografiundersökning, en kvadrant 895
Röntgen p132 Tomografiundersökning, två kvadranter 1155
Röntgen p133 Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning 1420
Röntgen p134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 1685
Trauma p103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare 335
Trauma , Undersökning p107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 955
Trauma , Undersökning p108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1570
Undersökning p101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 745
Undersökning p103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare 335