En anti-snarkskena använder du för att snarka mindre och bryta andnings- uppehållen. Dessa snarkskenor används nattetid, drar fram underkäken i ett underbett. P.g.a. detta följer tungan med så att svalget öppnas bättre och snarkning undviks.

© Copyright Tandläkare David Izgin AB | Skapad av Boxmedia

Behöver du Akuttid?        073-736 02 44