Den 1 juli varje år tillgodoräknas du det allmänna tandvårdsbidraget. Det kan maximalt sparas i 2 år och uppgå maximalt till 300 kronor eller 600 kronor, beroende på din ålder. Från och med de året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd…

© Copyright Tandläkare David Izgin AB | Skapad av Boxmedia

Behöver du Akuttid?        073-736 02 44