Att pressa eller gnissla tänder är vanligt och beror ofta på stress.
Det kan också hänga samman med obalans i ditt bett. På fackspråk kallas tandgnissling och tandpressning för bruxism.

Tandgnissling uppstår när du gnider underkäkens tänder mot överkäken. Det sker oftast i sömnen. Att du gnisslar eller pressar tänder när du sover hänger ofta samman med sömnstörningar, som i sin tur kan bero på stress.

Tandpressning betyder att du biter ihop hårt, när du sover eller är vaken. Tandpressning på dagen beror nästan alltid på stress.

I enstaka fall kan tandgnissling och tandpressning på natten orsakas av sjukdomar, skador, läkemedel eller missbruk.

Upptäcks vid undersökning

Vid en vanlig undersökning ser tandläkaren att tänderna nötts mer än vanligt i förhållande till din ålder. Tänderna kan också vara taggiga och ha vassa kanter.

En bettskena kan lindra eller ta bort besvären genom att bidra till att spända muskler kan slappna av. Den stoppar inte gnisslandet, men den skyddar dina tänder så att de inte skadas och slits. Bettskenan använder du på natten. Den skräddarsys efter ditt bett och tillverkas i plast.

© Copyright Tandläkare David Izgin AB | Skapad av Boxmedia

Behöver du Akuttid?        073-736 02 44